A saját tőke kimutatása

A saját tőke kimutatása a vállalkozás tőkemérlegében bekövetkezett változásokat mutatja be egy beszámolási időszak alatt. A fogalmat általában az egyéni vállalkozásra alkalmazzák, ahol az időszak alatt megszerzett jövedelmet hozzáadják a kezdeti tőkemérleghez, és levonják a tulajdonos lehívásait. Az eredmény a tőkeszámla végső egyenlege.

A saját tőke összegét a jövedelem és a tulajdonos hozzájárulása növeli. Az egyenleget csökkentik a veszteségek és a tulajdonosok sorsolása. Így a saját tőke kimutatásának formátuma a következő tételeket tartalmazhatja:

Kezdő tőkemérleg

+ Az időszak alatt megszerzett jövedelem

- Az időszak során felmerült veszteségek

+ A tulajdonos hozzájárulása az adott időszakban

- Tulajdonos rajzol az adott időszakban

= Tőkemérleg befejezése

Például egy vállalkozás 100 000 dollár tőkével rendelkezik a beszámolási időszak elején. Az egység 15 000 dollár bevételt keres, a tulajdonos pedig 5000 dollárt vesz fel a tőkeszámláról. Az így kapott saját tőke kimutatás a következő információkat fedi fel:

100 000 USD Kezdő tőkemérleg

+15 000 jövedelem

- 5000 döntetlen

= 110 000 USD befejező tőkemérleg

A jelentés leírható a saját tőke változásának kimutatásaként is.