Véletlen műveletek

Esetleges műveleteknek minősül minden, az ingatlan fejlesztési időszakában végzett bevételtermelő tevékenység, amelyet az ingatlan fejlesztési költségeinek csökkentésére használnak fel. Például egy szervezet dönthet úgy, hogy továbbra is bérel egy irodaházat, mielőtt lebontaná és társasházakkal helyettesítené. Ezek a műveletek elkülönülnek minden olyan tevékenységtől, amelynek célja az ingatlan használatának megtérülése.

Ha ezekből az esetleges műveletekből bevétel származik, akkor a megfelelő elszámolásnak először a bevétel nettósítását kell tartalmaznia a kapcsolódó költségekkel szemben. További lépések a következők:

  1. A bevételeknek a költségeiken felüli többletét a tőkésített projektköltségek kivonásaként kell elszámolni.
  2. Ha ezeknek a járulékos műveleteknek a költségei meghaladják a bevételeiket, a különbözetet felszámolják a felmerüléskor.