A különbség a részvényes és a részvényes között

A részvénytulajdonos és a részvényes kifejezés egyaránt utal a társaság részvényeinek tulajdonosára, ami azt jelenti, hogy egy vállalkozás résztulajdonosai. Így mindkét kifejezés ugyanazt jelenti, és bármelyiket használhatja a vállalat tulajdonjogára utalva.

Ahhoz, hogy elmélyüljek a kifejezések mögöttes jelentésben, a "részvénytulajdonos" technikailag a részvények helyett részvények birtokosát jelenti, amely részvények helyett készletként is értelmezhető. Ezzel ellentétben a "részvényes" egy részvény birtokosát jelenti, ami csak egy vállalkozás részvénytulajdonát jelentheti. Így ha válogatós akar lenni, akkor a "részvényes" lehet a technikailag pontosabb kifejezés, mivel ez csak a vállalat tulajdonjogára vonatkozik.

A részvénytulajdonos vagy a részvényes jogai megegyeznek, amelyek az igazgatókra szavaznak, osztalékot bocsátanak ki nekik, és a társaság felszámolásakor a maradványeszközök egy részét kibocsátják. Jogosult a tulajdonában lévő részvények eladására is, de ez feltételezi a vevő jelenlétét, ami nehéz lehet, ha a piac minimális vagy a részvények korlátozottak. A részvénytulajdonos vagy részvényes lehet akár magánszemély, akár gazdasági társaság, például egy másik vállalat vagy vagyonkezelő.