Az értékpapírok tulajdonjogának és kereskedelmének belső jelentése

A bennfentes értékpapír-jelentések a részvénytulajdon-tevékenység vállalati bennfentesek általi kötelező bejelentése. Célja a nyilvánosság tájékoztatása a tulajdonváltozásokról, amelyek befolyásolhatják befektetési döntéseiket. Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) megköveteli, hogy a nyilvánosan tartott társaság igazgatói, tisztviselői és nagyobb részvényesei jelentést tegyenek a SEC-nek az üzletben való részesedésükről. A SEC ezeket az információkat a nyilvánosság számára elérhetővé teszi, és a beadványok a tulajdonjogi kérdésekkel kapcsolatos vizsgálatok alapját is képezhetik.

A SEC egy tisztet határoz meg, aki köteles részt venni a jelentés benyújtásában:

… Az elnök, a pénzügyi főtiszt, a fő számvitelért felelős tisztviselő (vagy ha ilyen számvitelért felelős tisztviselő nincs, az ellenőr), és a vállalat alelnöke, aki felelős egy fő üzleti egységért, részlegért vagy funkcióért (például értékesítésért, igazgatásért vagy pénzügyek), bármely más tisztségviselő, aki politikai döntéshozó funkciót lát el, vagy bármely más személy, aki hasonló politikai döntéshozatali feladatokat lát el a vállalatnál.

A tényleges tulajdonosnak jelentéseket is be kell nyújtania. Ez olyan személynek tekinthető, akinek közvetlen vagy közvetett érdekeltsége van a vállalkozás részvénypapírjaiban, és aki a társaság jegyzett tőkepapír-osztályainak több mint 10% -ával rendelkezik. Ez a meghatározás nem vonatkozik brókerekre, bankokra és munkavállalói juttatási programokra. A tényleges tulajdonosok példái a közvetlen családtagok, ha ugyanazon háztartásban élnek. A 10% -os érték eléréséhez meg kell adnia a fennálló részvényértékelési jogokat, opciókat és garanciavállalásokat. Az opciókat és a warrantokat akkor is bele kell foglalni, ha a lehívási árfolyamaik jelenleg meghaladják a piaci árat (és így valószínűleg nem is élnek velük).

Bennfentes jelentési űrlapok

A SEC megköveteli, hogy a bennfentesek három űrlapon tegyenek jelentést. Az űrlapok a következők:

  • 3. forma . Feltárja a társaság részvényeinek kezdeti tulajdonjogát. Ha az értékpapírokat csak bejegyezték, akkor ezt a formanyomtatványt a bejegyzési nyilatkozat hatálybalépésének napjáig kell benyújtani. Ha az iktatót éppen az irattartásra kötelezõnek minõsítették, akkor 10 nap áll rendelkezésére a jelentés benyújtására.
  • 4. forma . Megmutatja a személyek kibocsátói tulajdonjogának változását. Amint a tulajdonos megváltozott, az űrlapot az azt követő második munkanap végéig be kell nyújtani. A közvetlen és közvetett tulajdonosi változásokat az űrlap külön soraiban jelentjük. Ha a személy legfeljebb 10 000 USD értékű értékpapírt szerez, akkor nem szükséges ezt az űrlapot benyújtania. Ezen űrlapok közül sok akkor nyújtható be, ha egy személy folyamatban van részvényvásárlási vagy értékesítési programban. A bejelentési kötelezettség hat hónapig tart, miután egy személy abbahagyta a kibocsátó tisztviselőjét vagy igazgatóját.
  • 5. forma . Az év végén benyújtandó összefoglaló űrlapnak kell lennie, amelyen fel vannak tüntetve minden olyan további tranzakció, amely esetében egy személy mentesült a 4. űrlap benyújtása alól. A nyomtatványt a pénzügyi év végét követő 45 napon belül be kell nyújtani. az üzlet.

A 4-es formanyomtatványt a három űrlap közül a leggyakrabban nyújtják be, mivel egy év alatt nagyszámú egyedi dokumentációt igénylő tranzakció lehet.

A kibocsátó szervezet nem felelős ezen űrlapok benyújtásáért, de éves meghatalmazási nyilatkozatában fel kell tüntetnie, ha ismeri hiányzó vagy nem időben benyújtott bejelentéseket.