A névértéket meghaladó tőke

A névértéket meghaladó tőke az az összeg, amelyet a befektetők fizetnek egy társaságnak a részvényekért, meghaladva a részvény névértékét. A névérték az egy részvényre jutó törvényi tőke, amelyet általában a részvénybizonylat oldalára nyomtatnak. Mivel a névérték általában részvényenként nagyon kis összeg, például 0,01 USD, a befektetők által fizetett összeg nagy részét általában a névértéket meghaladó tőkeként osztályozzák. Egyes államok olyan részvények kibocsátását teszik lehetővé, amelyeknek egyáltalán nincs névértéke. Ezekben az esetekben a névértéket meghaladó tőke az a teljes összeg, amelyet a befektetők fizetnek egy társaságnak az állományáért.

Amikor a részvény kereskedik a befektetők között (például tőzsdén), a kibocsátó egységnek nem fizetnek kifizetést, így a kibocsátó által már nyilvántartott tőke mennyiségében nem történik változás.

A névértéket meghaladó tőke összegét a kiegészítő befizetett tőke számlán kell elszámolni, és hitelegyenlege van. Például, ha az ABC Company 100 000 részvényt értékesít törzsrészvényéből részvényenként 5 dollárért, és az egyes részvények névértéke 0,01 dollár, akkor a névértéket meghaladó tőke összege 499 000 dollár (100 000 részvény x 4,99 dollár / részvény), és a következőképpen kell rögzíteni: