Állítások meghatározása

Az állítások a menedzsment csapat által készített beszámolók, amelyeket beépítettek a pénzügyi kimutatásokba, és az általuk készített közzétételek. Az auditorok ellenőrzési eljárásuk részeként vizsgálják ezen állítások érvényességét. Példák az állításokra:

  • Pontosság . A tranzakciókat a tényleges összegükön rögzítették.

  • Osztályozás . A tranzakciókat megfelelően bemutatták a pénzügyi kimutatásokban és a kísérő közzétételekben.

  • Teljesség . Valamennyi olyan tranzakció, amelyet a pénzügyi kimutatásokban szerepeltetni kellett volna, ténylegesen szerepel.

  • Levág. A tranzakciókat a helyes elszámolási időszakon belül rögzítették.

  • Létezés . A mérlegtételek a mérleg fordulónapján ténylegesen léteztek.

  • Előfordulás . A pénzügyi kimutatásokban összefoglalt tranzakciók valóban megtörténtek.

  • Értékelés . Az összes mérlegtételt a megfelelő értéken adták meg.