Rövid távú munkavállalói juttatások

A rövid távú munkavállalói juttatások a következőket tartalmazzák:

  • Hiányzások . Kompenzált távollétek, amikor a fizetést 12 hónapon belül rendezik, amikor az alkalmazottak kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak, például szabadság, rövid távú rokkantság, esküdtszolgálat és katonai szolgálat.

  • Alapbér . Bérek és társadalombiztosítási járulékok.

  • Nem monetáris juttatások . Orvosi ellátás, lakhatás, autók, valamint egyéb áruk vagy szolgáltatások különféle támogatásai.

  • Teljesítménybér . A nyereség megosztása és a prémiumok 12 hónapon belül fizetendők, amikor az alkalmazottak kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtanak.

A kompenzált távollétekre való jogosultság lehet halmozódó vagy nem halmozódó. A felhalmozódó kompenzált hiányzás átvihető és felhasználható a jövőbeni időszakokban. A felhalmozódó kompenzált távolléte jogot jelenthet, így a munkavállalóknak joguk van a fel nem használt jogosultságok pénzbeli kifizetésére, amikor elhagyják az egységet. Ha a felhalmozódó kompenzált távollét nem befektetés, akkor az alkalmazottak nem kapnak ilyen készpénzfizetést, amikor elhagyják az egységet.