A forgótőke meghatározása

A forgótőke a gazdálkodó egység forgóeszközének összege, levonva annak rövid lejáratú kötelezettségeit. Az eredmény a szervezet rövid távú likviditásának elsődleges mércéje. Az erősen pozitív forgótőke-egyenleg erőteljes pénzügyi erőt jelez, míg a negatív működő tőkét a közelgő csőd mutatójának tekintik. Egy vállalkozás működési hatékonysága, hitelpolitikája és fizetési politikája erősen befolyásolja a működőtőkét.

A forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek 2: 1 arányát egészségesnek tekintjük, bár az arány iparáganként változhat. Az arány trendvonalon is felülvizsgálható, azzal a céllal, hogy észleljen minden olyan csökkenést vagy hirtelen csökkenést, amely likviditási problémákat jelezhet.

A forgótőke kiszámításának példájaként egy vállalkozásnak 100 000 USD követelése, 40 000 USD készlete és 35 000 USD tartozása van. Forgóeszköze:

140 000 USD forgóeszköz - 35 000 USD rövid lejáratú kötelezettség = 105 000 USD forgótőke