Kedvezmény a fizetendő kötvényekre

A fizetendő kötvényekre vonatkozó engedmény akkor keletkezik, amikor a befektetők által a kötvényért fizetett összeg kisebb, mint annak névértéke. A két érték közötti különbség a kedvezmény összege. Ez a különbség fokozatosan amortizálódik a kötvény hátralévő élettartama alatt, így a különbség a lejárat napjától megszűnik. Ennek a diszkontnak az összege különösen akkor nagy, ha a kötvényen feltüntetett kamatláb jóval a piaci kamatláb alatt van.