Tevékenységköltség-készlet

A tevékenységköltség-számla egy olyan számla, amelyben összesítenek egy bizonyos tevékenységtípushoz kapcsolódó költségeket. Ezeknek a költségeknek a teljes összegét ezután a termékekhez és más költségobjektumokhoz rendelik, hogy jobban megértsék a termék vagy költségobjektum teljes költségét. Számos különféle költséghalmaz használható fel a különböző tevékenységek költségeinek egyértelműbb azonosítása érdekében, de ez nagyobb számviteli erőfeszítéseket is igényel. Következésképpen a legtöbb szervezet költségeit csak kis számú tevékenységi költség-medencébe szervezi. A költségalap-koncepciót leginkább tevékenységalapú költségszámítási rendszerben használják.