Közvetlen pénzügyi érdek

A közvetlen pénzügyi érdek olyan pénzügyi érdek, amely közvetlenül egy magánszemély vagy szervezet tulajdonában van, vagy amely magánszemély vagy szervezet ellenőrzése alatt áll, vagy amely befektetési eszközön vagy más közvetítőn keresztül előnyben részesül.

A koncepció elengedhetetlen az auditorok számára, akiknek tisztában kell lenniük pénzügyi érdekeikkel az ügyfelek tanúsításakor. A közvetlen pénzügyi érdekek általában rontják a könyvvizsgáló függetlenségét egy tanúsító ügyféllel szemben, ami megköveteli a könyvvizsgálótól, hogy szüntesse meg az ügyféllel való megbízást.