Holding nyereség

A holding-nyereség olyan értéknövekedés, amely az eszköz tulajdonjogának egy bizonyos ideig történő megtartása révén keletkezik. A holding-nyereség nem utal maga az eszköz frissítésére - csak nyereség, amely az idő múlásával halmozódik fel. Tartási nyereség különféle okokból származhat, ideértve a következőket:

  • Az árak általános inflációja

  • Az eszköz kínálatának korlátozása

  • Az eszköz iránti kereslet növekedése

  • Az eszköz iránti kereslet vagy kínálat változásának jövőbeli várakozása

Például egy társaság 2 000 000 dollárért megszerez egy telket, és 10 évig megőrzi a föld tulajdonjogát. Ekkor a föld valós értéke 10 000 000 dollár, így a vállalat 8 000 000 dolláros holding-nyereséget ért el, ami a két érték közötti különbség.

További példák azokra a helyzetekre, amikor a gazdaságban nyereség származhat, értékes drágakövek és fémek, műalkotások, tulajdon és árucikkek tartása.

Az a gazdálkodó egység, amelynek tulajdonjoga megmarad egy eszközben, amely részesedést szerzett, értékesítheti az eszközt, ezáltal realizálhatja a holding nyereséget azáltal, hogy készpénzt vagy egyéb eszközöket fogad el az eszköz tulajdonjogáért cserébe. Ha a tulajdonos ehelyett az eszköz megtartását választja, akkor azt nem realizálják.