A tartalék és a céltartalék közötti különbségtétel

A tartalék a nyereség meghatározott célú előirányzata. A leggyakoribb tartalék egy tőketartalék, ahol pénzeszközöket különítenek el befektetett eszközök vásárlására. A tartalék elkülönítésével az igazgatóság elkülöníti az alapokat a társaság általános működési felhasználásától.

Nincs tényleges szükség tartalékra, mivel a "fenntartott" pénzeszközök felhasználására ritkán vonatkoznak jogi korlátozások. Ehelyett a menedzsment egyszerűen megjegyzi a jövőbeni készpénzigényét és a megfelelő költségvetést. Tehát egy tartalékra lehet hivatkozni a pénzügyi kimutatásokban, de még a könyvelési rendszer külön számláján sem lehet elszámolni.

A céltartalék egy eszköz ráfordításának vagy értékének csökkentése, amelyet az egység úgy dönt, hogy most elszámol a számviteli rendszerében, mielőtt pontos információval rendelkezik a ráfordítás vagy eszközcsökkentés pontos összegéről. Például egy gazdálkodó egység rendszeresen nyilvántartja a céltartalékokat az eladósodott tartozásokra, az értékesítési juttatásokra és a készletek elavulására.

Röviden: a tartalék egy meghatározott célú nyereség előirányzata, míg a céltartalék egy becsült kiadás költsége.