Alku vásárlási lehetőség

Az alku vételi opció a lízingszerződés azon záradéka, amely lehetővé teszi a lízingbevevő számára, hogy a lízingelt eszközt a lízing felmondásának napján érvényes valós értékénél lényegesen alacsonyabb áron vásárolja meg. Amikor ez a lehetőség fennáll, a lízingbevevőnek általában a lízingmegállapodást pénzügyi lízingként kell kezelnie, ahol a lízingbevevő a mérlegében megjeleníti a lízingelt eszközt.