Nyilatkozatok a könyvvizsgálati standardokról

A könyvvizsgálói standardokról szóló kimutatásokat az auditorok információforrásként használják arra vonatkozóan, hogy miként kell nem nyilvános ügyfeleiket ellenőrizni és jelentést készíteni. Ezeket a szabványokat az Amerikai Minősített Könyvelők Intézetével (AICPA) társult Audit Standards Board hirdeti ki. Ezen állítások mindegyikére általában a szám megnevezése utal. Így a megfelelőségi auditokkal foglalkozó nyilatkozatot SAS 117-nek nevezik.