A megfontolás meghatározása

Az ellenérték az egyik fél által a másiknak fizetett összeg, cserébe valami értékes dolog átadásáért. Értékesnek kell lennie mindkét ügyletben részt vevő fél számára. Számos mérlegelési példa a következő:

  • Részvények megadása egy vállalkozásban fizetés nélküli szolgáltatások nyújtása fejében.

  • Jármű tulajdonjogának kiadása jogi szolgáltatások fejében.

  • Készpénz kifizetése az ingatlanok elsőbbségi jogáért cserébe.

  • Hitel kiadása cserébe a tőketörlesztés ígéretével, plusz kamatokkal.

Ha az értékes ellenérték nem része a szerződésnek, a szerződés érvénytelennek nyilvánítható.