Írásbeli képviseletek

Az írásbeli nyilatkozatok az ügyfélvezetés nyilatkozatai, amelyek bizonyos témákat megerősítenek, vagy alátámasztják az ellenőrzési bizonyítékokat. Ezekre a kijelentésekre a könyvvizsgálónak bizonyítékként van szüksége az ellenőrzési megbízás során, mivel a vezetés elismeri bizonyos területeken fennálló felelősségét és tanúsítja a különböző kérdéseket. Ezeket az állításokat alátámasztó bizonyítéknak tekintik , ezért célja más ellenőrzési bizonyítékok megerősítése; vagyis a könyvvizsgálónak nem szabad kizárólag írásbeli nyilatkozatokra támaszkodnia.

A könyvvizsgáló összeállítja a képviseletek hivatalos listáját, és továbbítja azt az ügyfélnek, amelyet vagy a vezetés, vagy az ügyfél irányításával megbízott személyek aláírnak.