Jelenlegi érték

Jelenérték a jövőben egy vagy több kifizetéssel beérkező készpénz aktuális értéke, amelyet piaci kamatlábbal diszkontáltak. A jövőbeni cash flow-k jelenértéke mindig kevesebb, mint a jövőbeni cash flow-k azonos összege, mivel azonnal be lehet fektetni a most kapott pénzeket, ezáltal nagyobb megtérülést érhet el, mint a jövőbeni pénz fogadására tett ígéretből.

A jelenérték fogalma számos pénzügyi alkalmazásban kritikus fontosságú, például a nyugdíjkötelezettségek értékelése, a befektetett eszközökbe történő befektetéssel kapcsolatos döntések és az, hogy az egyik típusú befektetést megvásárolja-e a másik felett. Ez utóbbi esetben a jelenérték közös alapot nyújt a különböző típusú befektetések összehasonlításához.

A jelenérték-számítás lényeges eleme a diszkontálás céljára alkalmazandó kamatláb. Noha elméletben a piaci kamatláb a legmegfelelőbb, felfelé vagy lefelé is korrigálható az alapul szolgáló cash flow-k észlelt kockázatának figyelembevétele érdekében. Például, ha a cash flow-kat nagyon problematikusnak vélik, akkor magasabb diszkontrátát lehet indokolni, ami kisebb jelenértéket eredményezne.

A jelenérték fogalma különösen fontos a hiperinflációs gazdaságokban, ahol a pénz értéke olyan gyorsan csökken, hogy a jövőbeni cash flow-knak lényegében egyáltalán nincs értéke. A jelenérték használata tisztázza ezt a hatást.