Amortizált érték

Az amortizált érték az értékpapír nyilvántartott összege, amely korrigálva van a prémium vagy a diszkont esetleges amortizációjával. A prémium vagy a diszkont az a többlet vagy csökkentett összeg, amelyet a befektető fizet az értékpapír kibocsátójának, amely kiigazítja a befektető által megszerzendő értékpapír tényleges kamatlábát. Végül, miután az összes amortizációt rögzítették, az értékpapír amortizált értéke megegyezik annak névértékével. Ez az amortizált érték megjelenik a mérlegben.

Például egy kötvény névértéke 1000 dollár, de a befektetők 950 dollárért vásárolják meg a kibocsátótól annak érdekében, hogy nagyobb effektív kamatlábat lehessen származtatni. A kibocsátó eleinte 950 dolláros eladási áron rögzíti az eladott kötvényt, majd fokozatosan amortizálja a névérték és az eladási ár közötti 50 dolláros különbséget, amíg a kötvény rögzített összege meg nem egyezik az 1000 dollár névértékével. Így az amortizációs időszak alatt a kötvény amortizált értéke fokozatosan növekszik, amíg el nem éri az 1000 dollárt.