Minimális bérleti díjak

A minimális lízingfizetések a legkisebb teljes összeg, amelyet a lízingbevevő várhatóan fizet a lízing időtartama alatt. Ezeket a minimális bérleti díjakat akkor diszkontálják, hogy kiszámítsák jelenértéküket a tőke lízing értékének rendelése céljából. Ezután a lízingbevevő a jelen érték összegében jelent lízingeszközt. A minimális bérleti díjak összege növelhető, ha a lízingbevevő garantálta a lízingbeadónak a lízingelt ingatlan maradványértékét. A kifizetések nem tartalmaznak olyan szerződéses költségeket, amelyeket a bérbeadó fizet.