Mintzberg vezetői szerepei

Mintzberg vezetői szerepei azon a koncepción alapulnak, hogy a vezetők interperszonális, információs és döntési szerepeket töltenek be. Az interperszonális szerepek magukban foglalják az egyik csoport kitalálását (inspirációs forrást), a vezetőként való fellépést és a csoport és más csoportok közötti kapcsolattartó tevékenységeket. Az információs szerepek magukban foglalják a külső információk áramlásának nyomon követését, hogy lássák, mely elemek tartoznak az egyik csoporthoz, a csoport állapotának figyelemmel kísérését és ezen információk terjesztését, valamint a kimenő információk áramlásának ellenőrzését a csoport szóvivőjeként. Végül a döntési szerepek magukban foglalják az erőforrások elosztását, a csoport nevében folytatott tárgyalásokba való belépést, a zavarok rendezését, a problémák megoldását és új ötletek generálását.

Mintzberg a lehető legmagasabb szinten úgy ítélte meg, hogy hatékony menedzser az, aki elvégzi a dolgokat. A vezető közvetlenül intézkedhet, például projektek irányításával vagy szerződések tárgyalásával. Közvetettebb megközelítés lenne a cselekvők irányítása, például azáltal, hogy a főszereplő szerepével másokat cselekvésre ösztönöz. És végül egy menedzser közvetett módon kiválthatja a cselekvést azáltal, hogy olyan információkat szervez, amelyek kiadják a többieket a cselekvésre. Összefoglalva: a vezető számos lehetséges eszközzel előrelendítheti az üzleti tevékenységet.