Kvázi átszervezés

A kvázi átszervezés olyan számviteli folyamat, amelynek során a vállalkozások kiküszöbölhetik az eredménytartalék hiányát. Ez úgy történik, hogy a befizetett tőkét meghaladja a névértéket az eredménytartalék hiányával szemben. Ha a névérték elég magas ahhoz, hogy további saját tőkét lehessen felvenni, akkor a tőkeszerkezetet megváltoztatják, hogy a meglévő részvényeket alacsonyabb névértékű részvényekkel cseréljék ki, ezáltal több tőkét szabadít fel, amely nettósítható az eredménytartalék hiányával szemben. A folyamat magában foglalja az eszközök és források valós piaci értékre történő átértékelését is.

Ez csak néhány esetben engedélyezett, és ha a részvényesek egyetértenek az újraszámítással. Az eredmény egy olyan szervezet, amelynek ésszerű mérlege van. Ez a pénzügyi helyzet látszatát keltheti, ami rá tudja venni a beszállítókat és a hitelezőket a hitel megadására.

A kvázi átszervezési koncepciót ritkán alkalmazzák, mivel lényegében hiányt ír le; nem tükröz semmilyen működési javulást.