Kedvezmény a követelésekre

Kedvezmény a követelésekre akkor keletkezik, amikor a kötvényből beérkező kifizetések jelenértéke kisebb, mint a névérték. A két érték közötti különbség a kedvezmény összege. Ez a különbség fokozatosan amortizálódik a kötvény hátralévő élettartama alatt, az ellentételezés a kamatbevételre kerül.