Mi az EBITDA?

Az EBITDA-t, vagyis a kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredményt használják a vállalkozás teljesítményének értékelésére a finanszírozási döntések hatása előtt. Közelíti a vállalkozás működési eredményeit cash flow alapon. Mindkét okból ez az egyik legnépszerűbb módszer az entitás eredményeinek vizsgálatára.

Az EBITDA kiszámítása

Az EBITDA következő számítása egyszerű, mivel pontosan követi a rövidítést:

Nettó jövedelem + kamatráfordítás + adók + értékcsökkenés + amortizáció = EBITDA

Lényegében az EBITDA számítás az összes nem készpénzes és nem működési költséget hozzáadja a nettó jövedelemhez. Az intézkedésből kizárt kamat és adó sorok nem kapcsolódnak közvetlenül a vállalat működéséhez, míg az értékcsökkenés és amortizáció sorok nem készpénz tételek.

Az EBITDA intézkedésből kizárt négy tétel közül a két legkritikusabb az értékcsökkenés és az amortizáció, mivel ezek rendkívül nagy számban fordulhatnak elő a tőkeigényes iparágakban, vagy azokban az esetekben, amikor egy vállalat nagy mennyiségű immateriális javat szerzett be, és amortizálja őket. A kamatsor általában lényegesen kisebb szám, kivéve adósság-nehéz helyzeteket.

Az összes fenti információ a vizsgált vállalkozás eredménykimutatásából származik.

Az EBITDA felhasználása

Az EBITDA a társaság eredménykimutatásában bemutatott nettó jövedelem információk részhalmaza, és három célra szolgál:

  • Hozzávetőleges becslés a vállalat működéséből származó cash flow-ra

  • Összehasonlítási alapot nyújtani a finanszírozást és a nem készpénzes tételeket levonó különböző vállalatok között

  • Becslés készítése az adósságfizetéshez rendelkezésre álló pénzeszközökről

Sajnos a nettó veszteségeket elszenvedő vállalatok is használták, hogy más, pozitív nyereséget mutató teljesítményadat felé mutassanak, ami megtévesztheti a befektetőket.

Az EBITDA nem GAAP mérés. Vagyis a GAAP-ban sehol nincs kifejezetten engedélyezve a használata.

Az EBITDA mérték csak a vállalat cash flow-jának közelítő értéke, mivel olyan bevételeket és ráfordításokat tartalmaz, amelyek nem tükrözik a tényleges cash flow-kat, és nem vesznek figyelembe semmilyen tárgyi eszköz kiadást. A cash flow pontosabb áttekintése érdekében inkább a cash flow kimutatást kell használnia, amely bizonyos részletességgel meghatározza a források forrásait és felhasználását.

Az EBITDA mértéket csak a nettó jövedelem számával együtt szabad használni, mivel az EBITDA azt a benyomást keltheti, hogy a vállalat nagyon nyereséges, bár valójában a nettó jövedelem mutatója veszteség lehet.

Röviden, az EBITDA mérsékelten hasznos, gyors és egyszerű mérőszám, amely általános mutatója a vállalat működési eredményeinek. Ezt azonban csak a társaság teljes pénzügyi kimutatásainak együttesével szabad használni.