Engedélyezett tőke

Az engedélyezett tőke az a részvények maximális száma, amelyet egy vállalat törvényesen kiadhat. Ez a korlátozás a törzsrészvényekre és az elsőbbségi részvényekre egyaránt vonatkozik. Az engedélyezett részvények számát kezdetben a társaság alapító okirata határozza meg, és ezt követően növelhető, ha a részvényesek többsége jóváhagyja a változást. Az engedélyezett részvények számát általában viszonylag magasan tartják, így a vezetésnek lehetősége van további részvényeket rövid időn belül eladni a befektetőknek.

Az engedélyezett részvények számát a társaság pénzügyi kimutatásai tartalmazzák.