Entitáselmélet

Az entitáselmélet az a fogalom, hogy a vállalkozáshoz kapcsolódó tranzakciókat el kell különíteni a tulajdonosokétól. Csak ezzel lehet felismerni a vállalkozás pénzügyi eredményeit és pénzügyi helyzetét. Ezen elmélet szerint a tulajdonosok nem felelősek a szervezet felelősségéért, ezért vagyonukat nem szabad ezzel összekeverni. Ez az elmélet némileg lebomlik egy egyéni vállalkozás esetében, ahol a tulajdonos felelős a gazdálkodó egység kötelezettségeiért.