Részvényenkénti nyereség

Az egy részvényre jutó eredmény a társaság jövedelmének azt a részét jelenti, amely a törzsrészvények birtokosai számára elérhető. Az intézkedést a befektetők szorosan figyelemmel kísérik, és ezzel becsülik egy vállalkozás teljesítményét.

Az egy részvényre jutó eredmény képlete a társaság nettó jövedelme, levonva az elsőbbségi részvények esetleges osztalékát, elosztva a forgalomban lévő törzsrészvények számával. A forgalomban lévő részvények számát általában a jelentési időszakban forgalomban lévő részvények súlyozott átlagaként fejezik ki. A képlet:

(Nettó jövedelem - Előnyös részvény osztalékok) ÷ A forgalomban lévő törzsrészvények száma

Például egy vállalkozás 100 000 USD nettó jövedelmet jelent. A gazdálkodó egység emellett osztalékként 20 000 dollárt bocsátott ki a preferált részvények tulajdonosainak. Az időszakban forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlaga 1.000.000 volt. Az egy részvényre jutó eredmény kiszámítása a következő:

(100 000 USD nettó jövedelem - 20 000 USD előnyben részesített osztalék) ÷ 1 000 000 forgalomban lévő törzsrészvény

= 0,08 USD részvényenkénti nyereség

A hígított egy részvényre jutó eredmény kibővíti az egy részvényre jutó eredmény alapfogalmát, figyelembe véve az átváltható instrumentumok és a forgalomban lévő részvények átváltásának hatásait is (ami csökkenti az egy részvényre jutó eredmény összegét). Ha egy vállalkozás nagy számban bocsátott ki ilyen átváltható instrumentumokat, akkor az egy részvényre jutó hígított eredmény összege lényegesen kevesebb lehet, mint az egy részvényre jutó eredmény.

Az egy részvényre jutó eredmény fogalma kibővíthető az egy részvényre jutó eredmény százalékos változásának kiszámításával az idő múlásával, amely a befektetők számára jobb képet nyújt a trendjeiről. Az intézkedés a különböző méretű vállalkozások eredményeinek összehasonlításához is hasznos, mivel eredményeiket egy közös mértékre redukálják.

Az egy részvényre jutó eredmény fogalma bizonyos értéket képvisel a befektető számára, de figyelmen kívül hagy számos egyéb tényezőt, például:

  • Az a hatékonyság, amellyel egy vállalkozás tőkét használ fel működésének finanszírozására

  • Termékei jövőbeli értékesítésének kilátásai

  • A kiadások időbeli alakulása

  • A vállalkozás által generált immateriális javak értéke, például a márkaépítéssel kapcsolatos erőfeszítések

Következésképpen a befektetőnek az egy részvényre jutó eredményt csak egynek kell tekintenie az üzleti szempontok értékelésekor figyelembe veendő számos tényező közül.