Konstruktív osztalék

A konstruktív osztalék a társaság által a részvényes részére teljesített kifizetés, amelyet a társaság nem osztalékként minősít. Adózási szempontból ezeket a kifizetéseket osztaléknak kell tekinteni, és mint ilyeneket adóznak. Ez a helyzet a kisebb, kevés részvényessel rendelkező szervezeteknél fordul elő leggyakrabban, ahol folyamatos kölcsönhatások vannak az egység és a részvényesek között. Például:

  • A részvényes tulajdonában van az épület, amelyben egy társaság található, és piaci áron felüli bérleti díjat számít fel a társaságnak. Ezeknek a bérleti díjaknak a piaci árat meghaladó része konstruktív osztalékként értelmezhető.
  • A vállalat a munkavállalónak / részvényesnek a piacon felüli fizetést fizet. A felesleges rész konstruktív osztalékként osztályozható.

A vállalat nem igényelhet üzleti költség levonást ezen konstruktív osztalékok összegére. Ez azt jelenti, hogy a társaság adóköteles jövedelme nő. Az adóköteles jövedelem növekedése a részvényes számára azt jelenti, hogy a részvényesnek most nagyobb az adókötelezettsége, mint korábban volt.