Kivezetés

A kivezetés egy korábban megjelenített pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség eltávolítása az egység mérlegéből. A pénzügyi eszközt akkor kell kivezetni, ha a gazdálkodó egységnek az eszköz cash flow-jaira vonatkozó szerződéses jogai lejártak, vagy az eszközt harmadik félnek átruházták (a tulajdonlás kockázatával és hasznával együtt). Ha a tulajdonjog kockázatai és előnyei nem hárultak át a vevőre, akkor az eladó gazdálkodó egységnek továbbra is el kell ismernie a teljes pénzügyi eszközt, és a kapott ellenértéket kötelezettségként kell kezelnie.

Az év végi zárási eljárás egy része tartalmazhat egy lépést az összes könyvben szereplő állóeszköz felülvizsgálatára, hogy kiderüljön-e valamelyik kivezetése. Ellenkező esetben a felhalmozott értékcsökkenés túlzott mennyisége megzavarhatja a mérleget.