Értékelési számla

Az értékelési számla párosítva van egy eszköz- vagy forrásszámlával, és ellensúlyozza a párosított számlán szereplő eszközök vagy kötelezettségek értékét. Ennek a számlakapcsolásnak az eredménye egy nettó egyenleg, amely az alapul szolgáló eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke. Az "értékelési számla" kifejezés egy kevésbé használt kifejezés, amelynek jelentése megegyezik a kontra számla fogalmával. Példák az értékelési számlákra:

  • Kétséges számlák juttatása (párosítva a vevőkövetelések számlájával)

  • Elavult készlet támogatása (párosítva a készletszámlával)

  • Halmozott értékcsökkenés (a különböző tárgyi eszközök számlákkal párosítva)

  • Kedvezmény a fizetendő kötvényekről (párosítva a fizetendő kötvényekkel)

  • Fizetendő kötvények prémiuma (párosítva a fizetendő kötvényekkel)

Az értékelési számla koncepciója hasznos lehet az eszközök vagy források értékének esetleges csökkenésének becslésére egy olyan végleges ügylet előtt, amely szilárdan megállapítja a csökkentést.

Az értékelési számlákat csak az eredményszemléletű elszámolásnál használják. A pénzalapú könyvelésben nem használják őket.

Hasonló feltételek

Az értékelési számla értékelési tartalékként vagy kontra számlaként is ismert.