Nem megfigyelhető bemenetek

A nem megfigyelhető inputok a valós érték könyvelésében használt inputok, amelyekről nem áll rendelkezésre piaci információ, és amelyek ehelyett a rendelkezésre álló legjobb információkat használják az eszközök vagy kötelezettségek árazására. A nem megfigyelhető bevitel tartalmazhatja a jelentéstevő társaság saját adatait, igazítva más ésszerűen rendelkezésre álló információkkal. Példaként említhetjük a belsőleg generált pénzügyi előrejelzést és az árakat, amelyeket a forgalmazó ajánlata tartalmaz. A megfigyelhetetlen bemenetek meglehetősen szubjektívek lehetnek.

Az eszközök és kötelezettségek valós értékének megállapításához a legkedveltebb megközelítések azok, amelyek maximalizálják a releváns megfigyelhető inputok felhasználását és minimalizálják a nem megfigyelhető inputok felhasználását. A megfigyelhető inputok piaci adatokból származnak, amelyek megfelelően tükrözik azokat a feltételezéseket, amelyeket harmadik felek használnának az eszközök és források árának meghatározásakor. Példa olyan piacokra, amelyekről megfigyelhető bemeneti adatokat nyújtanak: a tőzsdék, a kereskedői piacok és a közvetített piacok.