Költségallokáció

A költségelosztás a költségek azonosításának, összesítésének és a költségobjektumokhoz rendelésének folyamata. Költségobjektum minden olyan tevékenység vagy tétel, amelyhez külön szeretné mérni a költségeket. Költségobjektumok például egy termék, egy kutatási projekt, egy ügyfél, egy értékesítési régió és egy részleg.

A költségelosztást pénzügyi beszámolási célokra használják, a költségek részlegek vagy készletelemek közötti felosztására. A költségelosztást az osztály vagy a leányvállalat szintjén a jövedelmezőség kiszámításánál is felhasználják, amely viszont bónuszok vagy további tevékenységek finanszírozásának alapjául szolgálhat. A költségallokáció felhasználható a leányvállalatok közötti transzferárak levezetésére is.

Példa költségelosztásra

Az African Bongo Corporation (ABC) saját villamos erőművet üzemeltet Dél-Afrika hátországában, és az erőmű költségeit hat üzemeltetési osztályának osztja el, azok villamosenergia-felhasználási szintje alapján.

Költségallokációs módszerek

Már az "allokáció" kifejezés azt jelenti, hogy nincs túl pontos módszer a költségek költségobjektumra történő elszámolására, ezért az allokáló egység hozzávetőleges módszert alkalmaz erre. Így tovább finomíthatja a költségek felosztásának alapját, olyan elosztási alapok felhasználásával, mint a négyzetméter, létszám, a felhasznált eszközök költsége vagy (mint a példában) a villamosenergia-felhasználás. Bármelyik ön által alkalmazott költségelosztási módszer célja vagy a költségek lehető legtisztességesebb elosztása, vagy pedig oly módon, hogy befolyásolja a költségobjektumok viselkedési szokásait. Így a létszámon alapuló allokációs módszer arra késztetheti az osztályvezetőket, hogy létszámukat csökkentsék, vagy a funkciókat harmadik felekre bízzák.

Költségallokáció és adók

A társaság feloszthatja költségeit különféle divízióinak azzal a szándékkal, hogy többletköltségeket számoljon el a magas adókkal rendelkező területeken található divíziók számára, ami minimálisra csökkenti az ezen divíziók bejelentendő adóköteles jövedelmének összegét. Ilyen esetekben a gazdálkodó egység általában szakértő jogi tanácsadót alkalmaz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy betartja-e az önkormányzat költségelosztási előírásait.

A költségek fel nem osztásának okai

A költségek felosztásának teljesen indokolt oka az, hogy nem kell felszámítani olyan költségeket, amelyek felett a kedvezményezettnek nincs ellenőrzése. Így az African Bongo Corporation fenti példájában a társaság eltekinthetett az erőmű költségeinek felosztásától, azzal az indokkal, hogy a hat működtető részleg egyikének sincs ellenőrzése az erőmű felett. Ilyen helyzetben a gazdálkodó egység a fel nem osztott költségeket egyszerűen belefoglalja a társaság üzleti tevékenységének teljes költségébe. Az osztályok által generált bármely nyereség hozzájárul a fel nem osztott költségek kifizetéséhez.