Támogató ütemezés

A támogató ütemezés a számla tartalmának részletes felsorolása. Az auditorok gyakran használják az ügyfél számviteli nyilvántartásának vizsgálata során, a cég pénzügyi kimutatásainak ellenőrzése során. A támogató ütemezéseket az ellenőrzési munkadokumentumok tárolják.

A kifejezés a társaság pénzügyi kimutatásait kísérő további információk közzétételére is utalhat, például a fennmaradó lízingfizetések ütemterve, bevételek és ráfordítások üzleti szegmensenként vagy befektetett eszköz típusok szerint. Ezeknek az ütemterveknek a célja a pénzügyi kimutatásokban szereplő információk kibővítése, és gyakran az alkalmazandó számviteli standardok, például a GAAP vagy az IFRS előírják.