A felszerelés forgóeszköz?

A berendezés nem minősül forgóeszköznek. Ehelyett hosszú távú eszköznek minősül. Ennek a besorolásnak az az oka, hogy a berendezéseket a mérlegben a befektetett eszközök kategóriájának részeként jelölik meg, és ez a kategória hosszú távú eszköz; vagyis a tárgyi eszköz használati ideje egy évnél hosszabb. Ez a berendezés-osztályozás kiterjed minden típusú berendezésre, beleértve az irodai berendezéseket és a gyártóberendezéseket is.

A berendezés akkor sem tekinthető forgóeszköznek, ha annak költsége a vállalkozás tőkésítési küszöbértéke alá esik. Ebben az esetben a berendezést egyszerűen a költségekre terhelik a felmerült időszakban, így egyáltalán nem jelenik meg a mérlegben - ehelyett csak az eredménykimutatásban jelenik meg.

Ha a befektetett eszközök kategóriájába tartozó berendezéseket várhatóan egy éven belül eladják vagy más módon értékesítik, akkor könyv szerinti értéküket továbbra is hosszú lejáratú eszköznek minősítik; még ebben a helyzetben sem minősül forgóeszköznek.

Ha egy vállalkozás rutinszerűen vesz részt berendezések vásárlásában és értékesítésében, akkor ezeket a tételeket inkább készletnek minősítik, ami forgóeszköz. Például a fénymásolók forgalmazója számos másológépet tarthat fenn, amelyek mindegyike leltárnak minősül.