Rendkívüli javítások

A rendkívüli javítás a gépek kiterjedt javítása, amelynek célja a gépek élettartamának meghosszabbítása. Ezeknek a javításoknak a bekerülési értékét bele kell foglalni a javított tárgyi eszköz bekerülési értékébe, és amortizálniuk kell az eszköz felülvizsgált hátralévő élettartama alatt. Számviteli szempontból praktikusabb lehet, ha a rendkívüli javítás költségeit külön állóeszközként könyvelik el, ami megkönnyíti a befektetett eszközök nyilvántartásának érthetőségét.

A rendkívüli javítás nem minősül normális megelőző karbantartásnak, amelynek célja csak a gépek eredeti élettartamának elérése. Ehelyett egy rendkívüli javítást céloz meg a gép azon részeire, amelyek a várható eszköz-visszavonulás dátumáig elhasználódnak, így a gép hosszabb ideig működhet. Példák a rendkívüli javításokra: új épület teteje, teherautó új motorja és parkoló burkolata.

Ha a rendkívüli javításra fordított összeg lényegtelen, akkor a számviteli szempontból hatékonyabb a bekerülési költséget a felmerüléskor költségként elszámolni, nem pedig a tárgyi eszköz nyilvántartásait módosítani. Továbbá, ha az az összeg, amellyel a gép élettartama meghosszabbodik, viszonylag kicsi (például néhány hónap), akkor hatékonyabb a javítási költségeket egyszerűen felszámolni a felmerüléskor.