Számla elszámolása

Az elszámolási számla egy főkönyvi számla, amelyet a más ideiglenes számlákról átutalt összegek ideiglenes összesítésére használnak. A legjobb példa a jövedelemösszegző számla, amelyre az összes bevételi és ráfordítási számla végső egyenlegét átcsoportosítják egy pénzügyi év végén, mielőtt az összesített egyenleget az eredménytartalékra helyezik át.