Derivált

A származtatott ügylet olyan pénzügyi eszköz, amelynek értéke változó változásokkal, például kamatlábbal, nyersanyagárral, hitelminősítéssel vagy devizaárfolyam változásával függ össze. Ez vagy kis beruházást igényel, vagy nem igényel kezdeti befektetést, és egy későbbi időpontban kerül elszámolásra. A származtatott ügylet lehetővé teszi az egység számára, hogy minimális kezdeti költség mellett spekuláljon a piaci tényezők jövőbeli változásaira vagy fedezhesse őket.

A derivatívák példái a vételi opciók, az eladási opciók, a határidős ügyletek, a határidős ügyletek és a swapügyletek. A származtatott ügyletekkel tőzsdén vagy hivatalos tőzsdén lehet kereskedni.

A nem pénzügyi instrumentum lehet származtatott ügylet is, feltéve, hogy potenciális nettó elszámolásnak van alávetve (nem az alapul szolgáló nem pénzügyi tétel átadása vagy átvétele), és nem része a gazdálkodó egység szokásos használati követelményeinek.