Vonatkozó állítás

Lényeges állítás minden olyan állítás, amelynek ésszerű lehetősége van olyan téves állításra, amely az ügyfél pénzügyi kimutatásainak lényeges téves megsértését okozná. Mint ilyen, ezek az állítások érdemben befolyásolják azt, hogy egy számlát igazságosan állítottak-e be. Így nem minden, egy adott számlaegyenlegre vonatkozó állítás lesz mindig releváns a könyvvizsgáló szempontjából. Például az értékelési állítás nem releváns készpénzszámlával való foglalkozás esetén, kivéve azokat az eseteket, amikor külföldi valuták szerepelnek. Ugyanezen vonalon az értékelés mindig releváns a kétes számlák értékvesztése szempontjából, de nem a bruttó vevőkövetelések számláján.

A könyvvizsgálónak kidolgoznia kell érdemi eljárásokat a tranzakciók, a számlaegyenleg és a közzétételek minden lényeges osztályára vonatkozó minden releváns állításra. Ez a követelmény azon a tényen alapul, hogy a könyvvizsgáló kockázatértékelése eredendően megítélő, ezért nem feltétlenül azonosítja a lényeges hibás állítások összes kockázatát.