Jogok és kötelezettségek

A jogok és kötelezettségek a pénzügyi kimutatások elkészítésénél alkalmazott alapul szolgáló állítások, amelyek kimondják, hogy a szervezetnek joga van kimutatott eszközeihez, és köteles kifizetni kimondott kötelezettségeit. Például a menedzsment azt állítja, hogy az egységnek joga van az állóeszközökhöz, amelyeket a szervezet mérlegében sorokba foglalnak.