A belső kontrollok értékelése

A belső kontroll értékelése magában foglalja a szervezet belső ellenőrzési rendszerének hatékonyságának vizsgálatát. Ennek az értékelésnek a részvételével a könyvvizsgáló meghatározhatja az egyéb tesztek mértékét, amelyeket el kell végezni annak érdekében, hogy véleményt szerezzenek a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásainak igazságosságáról. A robusztus belső ellenőrzési rendszer csökkenti a csalárd tevékenység kockázatát, ami mérsékli a további ellenőrzési eljárások szükségességét. A vizsga olyan kérdésekre összpontosít, mint:

  • A feladatok szétválasztása

  • Ellenőrzések és mérlegek

  • A nyilvántartások védelme

  • Az alkalmazottak képzettségi szintje és kompetenciája

  • A gazdálkodó egység belső ellenőrzési funkciójának hatékonysága

Az értékelési folyamat lépései a következők:

  1. Határozza meg az ügyfél által használt vezérlések mértékét és típusait.

  2. Határozza meg, hogy ezek közül mely ellenőrzésekre kíván a könyvvizsgáló támaszkodni.

  3. Az első két lépés alapján határozza meg, hogy mely ellenőrzési eljárásokat kell kibővíteni vagy csökkenteni.

  4. Tegyen ajánlásokat az ügyfél számára a belső kontrollok rendszerének fejlesztésével kapcsolatban.

Az előző lépések közül az utolsó hasznos az ellenőr ellenőrzési környezetének javításához a következő évi ellenőrzés során.