Átértékelési többlet

Az átértékelési többlet egy tőkeszámla, amelyen a tőkeeszközök értékében bekövetkező bármilyen felfelé irányuló változást tárolják. Ha egy átértékelt eszközt később eladnak egy vállalkozásból, az esetleges fennmaradó átértékelési többletet jóváírják a gazdálkodó egység felhalmozott eredményének számláján.

Ezt a többletet csak akkor használják fel, ha egy szervezet elkészíti pénzügyi kimutatásait a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak megfelelően. Átértékelési többlet nem megengedett az olyan vállalatoknál, amelyek általánosan elfogadott számviteli elveket alkalmaznak.