Azonosítható eszköz

Az azonosítható eszköz egy különálló eszköz, amelyet üzleti kombinációval szereztek be. Ezen eszközök valós értéket kapnak, és a felvásárló pénzügyi nyilvántartásában szerepelnek. Miután az összes azonosítható eszköz és kötelezettség valós értékét hozzárendelték, az összesített összeget levonják a felvásárolt tulajdonosainak fizetett vételárból; a maradványt goodwillként könyvelik el a felvásárló mérlegében.

Az azonosítható eszközök például az épületek, a számítógépes berendezések, a gépek, az irodai felszerelések és a járművek. Az immateriális javak szintén azonosítható eszközöknek tekinthetők.

Az eszköz akkor tekinthető azonosíthatónak, ha külön eladható.