Funkcionális pénznem

A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint a funkcionális pénznem az az elsődleges gazdasági környezetben használt pénznem, ahol a gazdálkodó egység működik. Ez az a környezet, amelyben a gazdálkodó egység elsősorban készpénzt termel és költ. Az entitás funkcionális pénznemének meghatározásakor a következő elsődleges tényezőket kell figyelembe venni:

  • Az a pénznem, amely elsősorban az értékesítési árakat befolyásolja (általában az a pénznem, amelyben az árakat denominálják és elszámolják).

  • Annak az országnak a pénzneme, amelynek versenye és szabályozása elsősorban befolyásolja az eladási árakat.

  • Az a pénznem, amely elsősorban az értékesített áruk munkaerő- és egyéb költségeit befolyásolja (általában az a pénznem, amelyben az árakat denominálják és elszámolják).

Kevésbé kritikus döntő tényezők az a pénznem, amelyben a gazdálkodó egység megőrzi működéséből származó bevételeket, valamint az a pénznem, amelyben hitel- és tőkeinstrumentumokat bocsátanak ki.

A gazdálkodó egység külföldi tevékenységeinek funkcionális pénznemének meghatározásakor vegye figyelembe a következő tényezőket:

  • Autonómia . Függetlenül attól, hogy a művelet lényegében az adatszolgáltató egység kiterjesztése-e, vagy jelentős autonómiával működhet. A funkcionális pénznem az első esetben a jelentéstevő egység, később pedig a helyi pénznem.

  • A tranzakciók aránya . Az, hogy a külföldi érdekeltségnek a jelentéstevő egységgel folytatott ügyletei a művelet tevékenységeinek magas vagy alacsony részét képezik-e. A funkcionális pénznem az első esetben a jelentéstevő egység, később pedig a helyi pénznem.

  • A cash flow-k aránya . Az, hogy a külföldi tevékenységből származó cash flow-k közvetlenül befolyásolják-e a jelentést készítő gazdálkodó egység cash flow-ját, és rendelkezésre állnak-e átutalásra. A funkcionális pénznem az adatszolgáltató egység pénzneme, ha igen, és a helyi pénznem, ha nem.

  • Adósságszolgálat . Az, hogy egy külföldi érdekeltség cash flow-i képesek-e teljesíteni az adósságkötelezettségeket a beszámolót készítő gazdálkodótól származó pénzátutalások nélkül. A funkcionális pénznem az adatszolgáltató gazdálkodó pénzneme, ha átutalásokra van szükség, és ha nem, akkor a helyi pénznemre.