Nettó könyv szerinti érték

A nettó könyv szerinti érték egy eszköz vagy kötelezettség aktuálisan nyilvántartott egyenlegére vonatkozik, amely nettózva van azzal a kontra számlán szereplő összeggel, amellyel párosítva van. Például egy befektetett eszköz jelenlegi rögzített egyenlege 50 000 USD, és 10 000 USD halmozott értékcsökkenés van abban a kontra számlában, amellyel párosult. Ez azt jelenti, hogy az eszköz nettó könyv szerinti értéke 40 000 USD. Hasonlóképpen, ha egy kötvénykötelezettség jelenlegi rögzített egyenlege 250 000 USD, és 20 000 USD kedvezmény jár a fizetendő kötvényekre vonatkozóan, amelyek ugyanahhoz a kötvényhez kapcsolódnak, akkor a kötvény nettó könyv szerinti értéke 230 000 USD.