Elviselhető eltérési arány

Az elfogadható eltérési arány az audit mintavétel során tapasztalt legnagyobb százalékos szórás, amelyet a könyvvizsgáló elfogad egy konkrét kontrollra támaszkodva. Ha az eltérési arány magasabb, mint ez a küszöbérték, akkor a könyvvizsgáló nem támaszkodhat a kontrollra.