Számviteli irányelvek

A számviteli politikák azok a szabályok, amelyeket a gazdálkodó egység használ annak biztosítására, hogy a tranzakciókat megfelelően rögzítsék és a pénzügyi kimutatásokat helyesen állítsák elő. Ezek a házirendek biztosítják, hogy a könyvelési tevékenységeket idővel következetesen kezeljék. Arra is szükség van, hogy egy szervezet betartsa az alkalmazandó számviteli keretrendszert, például a GAAP-ot vagy az IFRS-t.

A számviteli politikákat a vállalkozás pénzügyi kimutatásait kísérő megjegyzések tartalmazzák. Példák ezekre az irányelvekre:

  • Hogyan ismeri el a vállalkozás a bevételt

  • Hogyan ismeri el a vállalkozás az értékcsökkenést

  • Melyik költségáramlási módszert alkalmazzák a készlet megjelenítésére

  • Mely kutatási és fejlesztési költségeket aktiválják és melyeket ráfordítják

A cég számviteli politikájának agresszivitása vagy konzervatív jellege azt mutatja, hogy a vezetőség hogyan használja a könyvelést a magasabb "könyv szerinti" nyereség elérésére. Így a befektetőknek át kell vizsgálniuk a gazdálkodó egység összes közzétett politikáját, hogy lássák, az általa készített pénzügyi kimutatások képesek-e agresszív képet tükrözni az eredményekről és a pénzügyi helyzetről.