Külső ellenőr

A külső könyvvizsgáló az a könyvelő, aki ellenőrzéseket, ellenőrzéseket és egyéb munkákat végez ügyfelei számára. A külső könyvvizsgáló független minden ügyfeltől, ezért jó helyzetben van ahhoz, hogy pártatlanul értékelje az ügyfelek pénzügyi kimutatásait és belső ellenőrzési rendszereit. Az eredményül kapott ellenőrzési véleményeket a befektetési közösség tagjai és a hitelezők nagyra értékelik, akiknek a szervezetek pénzügyi kimutatásainak független értékelésére van szükségük.

A külső könyvvizsgálókat egy irányító testület tanúsítja, amely az Egyesült Államokban az American Institute of Certified Public Accountants. Minősített könyvelőként a külső könyvvizsgálók bebizonyították, hogy rendelkeznek bizonyos minimális szintű képzettséggel és tapasztalattal, és hosszú vizsgát tettek. Ezeknek az auditoroknak az időszakos szakmai továbbképzési követelményeknek is meg kell felelniük annak érdekében, hogy képesítéseik naprakészek maradjanak.