Jelentős befolyás

Jelentős befolyás az a képesség, hogy részt vehet a gazdálkodó egység működési és pénzügyi politikai döntéseiben; nem ezeknek a politikáknak az ellenőrzése. A fogalmat a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokban használják. Ha egy befektető birtokolja a befektetést befogadó szavazati jogának legalább 20 százalékát, akkor vélhetően a befektető jelentős befolyással bír. A befolyás feltételezése megfordítható egyértelmű ellenkező bizonyítással.

Lehetséges, hogy a befektetőnek még a befektetést befogadó többségi tulajdonában sincs jelentős befolyása. A tulajdonosváltás hiányában is jelentős veszteség érhető el a befektetést befogadó felett. Például a befektetést befogadó bíróság, szabályozó hatóság vagy kormány ellenőrzése alá kerülhet, vagy a jelentős befolyás elvesztése szerződéses megállapodás eredménye lehet.

Általában az alábbiak bármelyike ​​tekinthető jelentős befolyás bizonyítékának:

  • Az igazgatóság képviselete
  • A vezetői személyzet cseréje vagy megosztása
  • Lényeges tranzakciók a befektetést befogadóval
  • Részvétel a döntéshozatalban
  • Műszaki információcsere