Támogatás dátuma

A támogatás napja az a nap, amikor részvényopciót vagy más részvényalapú jutalmat nyújtanak a kedvezményezettnek. A támogatás dátumának azt a dátumot kell tekinteni, amelyen a munkáltató és a munkavállaló megállapodnak a jutalomhoz kapcsolódó legfontosabb feltételekben. Ha részvényesi jóváhagyásra van szükség, akkor a támogatás odaítélésének időpontja késleltetettnek tekinthető a jóváhagyás megszerzéséig, hacsak a részvényesi jóváhagyás nem tekinthető hibásnak. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az igazgatóság vagy az igazgatóság egy tagjának jóváhagyására van szükség.