Rendkívüli tételek meghatározása

A rendkívüli tételek áttekintése

A számvitel rendkívüli tétele olyan esemény vagy tranzakció, amelyet rendellenesnek tekintenek, nem kapcsolódnak a társaság szokásos tevékenységéhez, és valószínűleg nem ismétlődik meg belátható időn belül. A rendkívüli tételek hivatalos felhasználása megszűnt az általánosan elfogadott számviteli elvek (GAAP) szerint, ezért a következő vitát történelmi jellegűnek kell tekinteni.

A rendkívüli tételek jelentése rendkívül ritka esemény volt. Szinte minden esetben egy eseményt vagy tranzakciót a vállalkozás szokásos működési tevékenységének részének tekintettek, ezért ilyenként jelentették. Így egy vállalkozás soha nem jelenthet rendkívüli tételt. A GAAP kifejezetten kimondta, hogy a következő tételek leírása, leírása, nyeresége vagy vesztesége nem minősül rendkívüli tételnek:

 • Vagyon elhagyása

 • Hosszú távú szerződések elhatárolása

 • Az entitás egyik elemének elidegenítése

 • A sztrájk hatásai

 • Másoknak bérelt berendezések

 • Deviza átváltás

 • Deviza fordítás

 • Immateriális javak

 • Készletek

 • Követelések

 • Ingatlan eladása

Példák rendkívüli besorolásra: a létesítmények földrengés általi megsemmisítése vagy a szőlőültetvények jégeső általi pusztulása egy olyan régióban, ahol a jégeső okozta károk ritkák voltak. Ezzel szemben egy olyan tételre, amely nem minősült rendkívülinek, az időjárással összefüggő növénykárok voltak egy olyan régióban, ahol az ilyen növénykárok viszonylag gyakoriak voltak. Erre a szintre azért volt szükség, mert a vállalatok megpróbálták minél több veszteséget rendkívüli tételekként besorolni, hogy azokat az eredménykimutatás aljára lehessen tolni jelentéstétel céljából.

Az eredménykimutatás külön sorain belüli rendkívüli tételek jelentésének célja az volt, hogy tisztázza az olvasó számára, hogy mely tételek teljes mértékben nincsenek kapcsolatban a vállalkozás működési és pénzügyi eredményeivel.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) egyáltalán nem használják a rendkívüli tétel fogalmát.

Rendkívüli tételek közzététele

Egy rendkívüli tételt korábban külön kellett kimutatni az eredménykimutatásban, ha az megfelel az alábbi kritériumok bármelyikének:

 • Ez rendkívüli volt a rendkívüli tételek előtti jövedelemmel kapcsolatban

 • A rendkívüli tételek előtti éves jövedelem alakulása szempontjából lényeges volt

 • Más szempontok szerint lényeges volt

A rendkívüli tételeket külön, a rendes műveletek eredményei után mutatták be az eredménykimutatásban, a tételek jellegének közzétételével együtt, a kapcsolódó jövedelemadók nélkül.

Ha az eredménykimutatásban rendkívüli tételekről számoltak be, akkor a rendkívüli tételek egy részvényre jutó eredményét vagy az eredménykimutatásban, vagy a kísérő megjegyzésekben kellett bemutatni.